Hvordan bruger du dine kommunikationslinjer?

Kommunikationslinjer i hænderne fortæller rigtig meget om, hvor god du er til at formidle dine budskaber, og derfor også, hvordan andre opfatter dig, når du kommunikerer. God kommunikation handler sjældent om de ord, der kommer ud af din mund, men i højere grad om, hensynet til modtageren samt tonen/energien, der afsendes. Nogle mennesker er rigtig gode til at lytte og blive i afsenderens historie, mens andre altid fortæller noget fra deres egen box. Hænderne afslører også, at vores kommunikationslinjer har et stort link tilbage i vores opvækst. Måske blev du aldrig hørt som barn og har derfor svært ved som voksen at blive hørt. Det kan også være, at du overkompenserer og derfor taler meget – uden egentlig at have behov for at lytte til andre.

Nærvær giver selvværd

Linjerne kan ændre sig – ganske fint i takt med, at du ændrer dig. Den tid, der har været, kan ikke ændres, men du kan acceptere det, der er sket, for at kunne komme videre. Det betyder ikke, at du nødvendigvis synes, det har været ok. Jeg har mange læsninger, hvor enten barndommen har været meget tavs fra forældrenes side – eller i råb/skæld ud. Begge dele er lavfrekvens energi, og er syre på selvværdet. Ingen mennesker kan tåle det over længere tid. Jeg ser en sammenhæng mellem dine første 6 år og din måde at være voksen på.

I dag oplever vi en kommunikationsdebat på nettet, hvor vi kommunikerer til og fra hinandens “bokse”. Har du opdaget, om du kun taler fra din egen lejr eller om du også er “ude hos andre”, når du taler? Har du mere travlt med at kritisere andre, eller har du de hænder, der lytter til budskabet fra afsender og blot deltager i debatten?

Jeg kalder det energi i lav frekvens, når vi håner, kritiserer, lyver og bagtaler andre. Det ødelægger faktisk dit eget energifelt.

Nogle hænder har meget markante kommunikationslinjer og er rigtig gode formidlere. Mens andre har mere forsigtige linjer, og har absolut ikke lyst til at sige for meget i et offentligt rum. Der er ofte stor forskel på højre og venstre hånd. Vi kan tale på én måde privat – og på en anden måde, når vi er på arbejde.

Mange skolelærere eller forretningsfolk har flere markante linjer, der løber ved siden af hinanden. De bruger en “kanal” eller en “talegave” på en særlig måde, når de arbejder.

Du kan måske selv finde dine kommunikationslinjer.  De ligger i området omkring “helbredslinjen”. Og løber i sammen retning. Du kan have fra ingen til flere linjer.

Følg med på Instagram eller Facebook
Ønsker du at arbejde intenst med dit energifelt, dit jeg, dine skygger, så anbefaler jeg astrologisk håndlæsning:
Astrologi & Hænder | Når du vil i balance | MKraft.dk