Blog2024-02-09T10:16:53+01:00

BLOG OM ALT DET VI IKKE KAN SE, MEN SOM VI MÆRKER

På denne blog vil jeg skrive om alt, hvad der rører sig i hænderne, i en blindtegning, men også hele vores energisystem. Jeg vil vinkle det, så jeg kommer ind omkring psyken. Hænderne fortæller med stor ærlighed og ligefremhed. Der er 4 lag. Ingen linje kan stå umiddelbart alene. En linje skal læses i sammenhæng med hele hånden samt den energi, der er på personen på det givne tidspunkt. Dit øjebliksbillede som hænger sammen med dit sind, dine tanker, dit miljø og dit energifelt vil være afgørende for, hvad jeg siger til dig.

Håndlæsning er også en personlighedslæsning. Men for at forstå personligheden, så er du også nødt til at kende til din barndom, dit nærmiljø, dine forældre, dine venner og alle de andre energipåvirkninger, som vi har bevidst og ubevidst. Arv og miljø har også en stor betydning. Miljøet er energien. Dine barndomsår fra 0 – 7 år har en meget stor betydning for, hvem du er og hvordan din adfærd er. Dit grundlæggende energifelt bliver skabt her. Dine programmeringer. Og de kan ændres. Du ændrer dit energifelt, ved at ændre adfærd.

Jeg vil med denne blog inspirere dig til at få øje på, hvem du selv er. Måske kan du på egen hånd selv følge med, og gøre dig nogle erfaringer eller observationer. Husk, der er kun én af dig. Og du skal behandles ligeværdigt af andre. Altid – også af dig selv. Start med at lytte til, hvem du er. Det er et stort skridt på vejen i din proces. 

Følg med på Instagram eller Facebook
Ønsker du at arbejde intenst med dit energifelt, dit jeg, dine skygger, så anbefaler jeg astrologisk håndlæsning:
Astrologi & Hænder | Når du vil i balance | MKraft.dk
Kom tilbage til MKraft

Håndlæsningsguide

Hjertelinjen Hjertelinjen fortæller noget om, hvordan du håndterer følelser, relationer, parforhold og stemninger. Den er din følelsesmæssige bevidsthed. Den viser også din smerte, dine traumer samt svigt. Hjertelinjen er den energi, som du møder i dig selv. Og sender videre ud til andre. Hjertelinjen er påvirket af ydre energi, men også arv, miljø og oplevelser. Hjertelinjen i venstre hånd viser dine inderste følelser. Sådan du også kan være. Din hjertelinje i højre hånd er, hvad du viser din omverden af dig selv. Hvordan du virker på andre. Disse to linjer kan sagtens være forskellige. Hjertelinjen kan [...]

Tankemylder

En håndlæsning handler blandt andet om at beskrive personligheden. Personligheden kan være mere eller mindre påvirket af det, der ér sket. Især når vi ikke kan slippe tankerne. Når de bliver ved med at hjemsøge os, som en indre stemme, der ikke kan lade være. Vi kalder den påvirkning, som får os i ubalance for et traume. Men ikke alle traumer kan forklares. Det er den usynlige kraft, der former vores liv. Den påvirker den måde, som vi lever på. Den har forbindelse til dit tankemylder. Et traume kan opleves på forskellig vis. Og skal opløses forskelligt. Vi er forskellige mennesker og [...]

Kan traumer aflæses i hænderne

Plutos energi raser over os. De fleste mennesker kan sagtens mærke det. Du mærker det. Plutos energi bor i vores rodchakra. Vores rodchakra er vores fundament. Når dit rodchakra er i balance, så mærker du tillid, styring og viljen til at leve. I modsat fald oplever du angst, irrationel frygt og gentagne mørke tankemønstre. Plutos energi er i dine hænder. Kommer den ubalanceret, så er det “de andres skyld”. Pluto trækker offerkortet, og udlever vrede og irritationer ude i andre. Som en strøm af energi, der siger “det er i hvert fald ikke mig, der skal ændre mig”. Men hov - Pluto kan [...]

Pluto kan heales

De 4 elementer er placeret i din håndflade. JORD og VAND bor i den nederste del af din hånd. I JORD planlægger du og har dine materielle værdier. I VAND føler du og har dine følelsesmæssige værdier. I området under dine fingre har du ILD og LUFT. I ILD handler du. I LUFT udtrykker du dig. Du er sammensat af alle 4 elementer. Du kan se skabelonen her: KLIK HER  Pluto som bor i vandelementet, finder du i den nederste del af hånden. Plutos energi er dyb, power fuld, loyal og intens. Pluto forventer noget af andre. Pluto elsker kontrol, nærmere [...]

Energiforståelse

En del af energiarbejdet tager afsæt i forståelse af magtkampe, som viser sig som dominans/manipulation/kontrol, der starter i barndommen, men også dysfunktionelle og fastgroede familiemønstre og kontroldramaer, der fortsætter i voksenlivet, indtil vi har fået gjort op med det, som vi kommer fra. Planeter er rigtig gode til at forstå de mønstre. Planeterne bærer på traumer både i tid og sted. Hænderne giver den sidste dimension og bekræftelse på, at kroppen husker alle former for energier og først kan give slip, når du kommer til accept og anerkendelse. Jeg opfatter planeterne i dit horoskop som energistationer, der bærer på din sociale [...]

Parforhold

Den 17. juli 2023 skifter måneknuderne akse. Det betyder, at vi forlader denne pluto/venus akse, som for mange har været (og er) voldsom og ukærlig. Måneknudernes placering betyder, at vi har til hensigt, at få kigget på magtforhold, som kommer fra vores familie-dynamik og som føres videre ud i hverdagen. Magt som i dette tilfælde er et udtryk for kontrol og dominans, som vi udøver overfor hinanden. I bund og grund fordi hver enkelt af os har en overfyldt baggage med triggere, som endnu ikke er healet. Det er en kraftfuld akse, da det er den sydlige måneknude, som står i [...]

Overgangsalder

Vi har forskellige faser i vores liv. Overgangsfasen er én af dem. Jeg kalder den Chiron Return. Det gør jeg fordi, din Chiron (asteroide) har forbindelse til din overgangsalder. Chiron, Pluto, Uranus, Neptun samt din progressive måne har en dybere sammenhæng med den fase, som for mange betyder mest i livet, eller som kommer til at betyde mest. Fasen løber i alderen 48 til 53 år. (fra Vædder til Jomfru) Den tager udgangspunkt i dit fødselstidspunkt. Det, der er fælles for os alle er, at overgangsalderen tager udgangspunkt i den familie-dynamik, som du er født ind i. Den energi, som du [...]

Nymåne

Vi står ved endnu en ny cyklus. Solen går i Vædderen, nymåne i Vædderen – sågar i 0°50, som også indikerer Vædderenergi. Venus og Nordlig Måneknude er også i konjunktion. Jupiter konjunktion Chiron i Vædderen samt Merkur i Vædderen og ikke at forglemme Pluto 0° (0°-2.5° er Vædder energi) i Vandbæreren. Pluto vil skabe forandring i vores fællesskab. Det drejer sig især om vores teknologi (intelligens - herunder AI), originalitet, fællesskab og samhørighed. Det kan ligne, at der ligger meget ILD i denne Nymåne, og det gør der også. Men nymånen er meget mere end ILD. Jeg laver altid en energiberegning, [...]

Tiltrækningskraft

Du er den vigtigste i dit liv. Du er udgangspunktet, når vi taler om, hvad der definerer en hændelse i dit liv og dermed også i dit horoskop samt dine hænder. Du er en afgørende faktor. Dit energifelt, din power, dit mind-set er udgangspunktet for det afsæt, der skal til at definere en hændelse. En hændelse der har et yderligere afsæt til de aspekter, der rammer dig. Et aspekt er en energioverførsel samt energipåvirkning fra en planet til dig. Et aspekt kan føles som en modstand, noget der hæmmer dig, noget der løfter dig eller som energi, der får dig til [...]

Koncentration & nærvær

Alle mennesker har en intuition. Alle mennesker har følelser og kan mærke. Alle mennesker har muligheden for at udvikle clairvoyante evner. Alle mennesker ER energi. Alle mennesker består af et energifelt. Dit energifelt er DIG - og fyldes med alt det, som du bruger energi på eller sender energi til. Dit energifelt er sammensat af energifrekvenser, som stammer fra din tidlige programmering, din barndom, dit fokusfelt samt dit fremtidige fokus. For at ændre dit energifelt i positiv retning (arbejdet med ubalancer samt uhensigtsmæssig adfærd) og dermed opnå ændringer, så skal du tilbringe tid med dig. Og kun dig. Du skal være [...]

Elementet ild i hænderne

Jeg arbejder altid med fordelingen af de 4 elementer. Det gør jeg både i dine hænder, din blindtegning  & dit horoskop.   ILD repræsenterer dit ego, selvagtelse og tillid, som vises mod den ydre verden. Du finder ambitioner og ansvar - eller mangel på samme. ILD sørger for handling, skabning, og det at gøre noget. Et overaktivt (ubalanceret) ILD område (som ses lige under din pegefinger) vil være for ivrigt, egoistisk og til tider dramatisk. Du kan let komme til at tale, før du tænker. I nogle tilfælde vil det også være her, der kommer en advarsel i dine hænder om, [...]

Transitter & adfærd

Hvad sker der under en transit? Du mærker energi dagligt. Jeg arbejder ud fra, at alt er energi. Mit udgangspunkt er altid at arbejde ud fra, at din adfærd kan være med til at ændre på dit energifelt. Så du styrkes. Så du løfter din frekvens. Så du hurtigere finder ro. Og i sidste ende glæde. Jo mere du genkender energien, jo mere bevidst bliver du. Du mærker, at du har lyst til noget (det kan også være noget du ikke har lyst til). Inden da har du intet mærket. Men lysten kommer pludseligt. Det er de hurtige transitter. Der hvor [...]

17/11/22|Astrologi, Håndlæsning|

Skyggesider

Kender du dine skyggesider? Jeg er sikker på, at du kender dine skyggesider, uden at du egentlig kan sætte ord på dem. Dine skygger er dine ubevidste sider og egenskaber. Det er de sider, som du helst ikke vil være. Derfor har du sendt dem ud i andre, så du bedre kan se det. Jo mere du arbejder med dine skyggesider - og tør være ærlig omkring dem - jo mere kan du holde fokus, forstå dig selv, være i nuet og have tillid til fremtiden og Universet. Du tager pludselig ejerskab af det, som du har sendt ud i andre.  Det [...]

07/10/22|Astrologi, Håndlæsning|

Venus og energien til livslinjen

Fra Venus til livslinjen - og videre til Mars (din drivkraft) Venusbjerget danner grundlag for den energi, der sendes ud til livslinjen. Livslinjen påvirkes af den ydre energi. Den energi der kommer fra andre mennesker, og som lander hos dig. Så hvis dit grundlag (Venusbjerget) er skrøbeligt og fyldt med ubalancer, så påvirkes livslinjen. Din tid fra 0 år og op til 3 år og 10 måneder har en vigtig rolle for livslinjen. Det er her den grundlæggende energi lagres. Herefter bygges der flere lag på. Jo mere ro, tryghed, nærvær, kærlighed & omsorg, der har været i dine første 3-4 [...]

03/10/22|Håndlæsning|

Traume i hænderne

Et traume er den usynlige kraft, der former dit liv. Den måde, du går gennem livet på. Den måde, du trækker vejret på. Den måde, du håndterer dine tanker samt adfærd på. Traume er roden til dit dybeste sår. Det er dit udækkede behov. Traume kan ikke altid løses eller forstås, men det kan høres, holdes og elskes. Det starter, når du lader dit sår lære dig om lytning, egenkærlighed og medfølelse. Et traume er en opstået situation (måske flere hændelser) på et givent tidspunkt, som er efterladt uløst. Du fik ikke på det givne tidspunkt dækket dit behov. Når et behov ikke dækkes, så [...]

28/09/22|Håndlæsning|
Go to Top