Hvor ofte kan jeg få en håndlæsning?

Når hænderne har brug for hjælp

Hvor ofte
Hvor ofte 2
Hvor ofte 1

.

Hvor ofte kan jeg få en håndlæsning?

Jeg har mange klienter, der kommer igen og igen for at få læst hænder. Og det kan du sagtens. Du vil dog primært få læst din her og nu situation samt din fremtid, da jeg tidligere har læst din personlighed. Det giver ikke mening, at jeg læser hele din personlighed igen og igen. Men det giver mening, at du får læst dit øjebliksbillede.

Dit øjebliksbillede ændrer sig. Det gør det i takt med de større energier, som vi er under påvirkning af, men også i takt med, at du får øje på dig selv. Når du ændrer dig, så forandrer dine hænder sig. Og du har et nyt øjebliksbillede.

Hvor ofte er et spørgsmål om, hvor du står?

De klienter der kommer igen, bruger håndlæsningen i forbindelse med selvudvikling, svære perioder eller blot en bekræftelse/anerkendelse af en periode. Jeg anbefaler, at håndlæsningen bruges som inspiration. Det må aldrig blive en facitliste. Du skal selv leve dit liv, så det bliver lige, som du ønsker. Håndlæsningen kan være med til at inspirere dig samt udvikle dig, men kan på ingen måde afgøre, hvad du skal og ikke skal.

Når du får læst i hænder for 2. gang etc., så er du også langt mere bevist om, hvad håndlæsningen kan bruges til. Du begynder langsomt at lære dig selv at kende, udfra de informationer, som hænderne fortæller. Det er et psykologisk stærkt værktøj til at forstå sig selv, men også forstå den situation eller livskrise, som du end måtte stå i. Hænderne men også blindtegningen vil altid tage udgangspunkt i dig og dit liv her og nu. Jeg læser ikke på personer, som ikke er tilstede. Så derfor vil læsningen kun handle om dig.

Hvor ofte – det korte svar: 1 gang om året

Ved svære diagnoser/traumer/situationer mv., så giver det ikke mening at få læst hænder! Det bør og skal være en anden behandlingsform, som bruges.

I dag bruger flere og flere “ikke alternative mennesker” håndlæsningen, som et værktøj til personlig udvikling. Fordi det er håndgribeligt, enkelt og et værktøj, der er til at forstå.