About Malene Kraft Scharling

This author has not yet filled in any details.
So far Malene Kraft Scharling has created 71 blog entries.

Palm Reading guide

The heart line The heart line tells us something about how you deal with emotions, relationships, relationships and moods. It is your emotional awareness. It also shows your pain, trauma and betrayal. The heart line is the energy that you meet within yourself. And sends it out to others. The [...]

2024-04-06T21:41:45+02:0005/04/24|Astrology, Energy understanding, Knowing yourself, Palm Reading|Comments Off on Palm Reading guide

Håndlæsningsguide

Hjertelinjen Hjertelinjen fortæller noget om, hvordan du håndterer følelser, relationer, parforhold og stemninger. Den er din følelsesmæssige bevidsthed. Den viser også din smerte, dine traumer samt svigt. Hjertelinjen er den energi, som du møder i dig selv. Og sender videre ud til andre. Hjertelinjen er påvirket af ydre energi, men [...]

2024-04-05T18:56:35+02:0005/04/24|Astrologi, Energiforståelse, Håndlæsning, Lær dig selv at kende|Comments Off on Håndlæsningsguide

Crowd of thoughts

A hand reading is, among other things, about describing the personality. The personality can be more or less influenced by what has happened. Especially when we can't get our minds off it. When they keep haunting us, like an inner voice that can't help it. We call the impact that puts us out of balance [...]

2024-02-28T09:24:40+01:0024/02/24|Astrology, Blind Drawing, Coaching, Energy understanding, Palm Reading|Comments Off on Crowd of thoughts

Tankemylder

En håndlæsning handler blandt andet om at beskrive personligheden. Personligheden kan være mere eller mindre påvirket af det, der ér sket. Især når vi ikke kan slippe tankerne. Når de bliver ved med at hjemsøge os, som en indre stemme, der ikke kan lade være. Vi kalder den påvirkning, som får os i ubalance for [...]

2024-02-24T12:56:18+01:0024/02/24|Astrologi, Blindtegning, Coaching, Energiforståelse, Håndlæsning|Comments Off on Tankemylder

Can trauma be read in the hands

Pluto's energy rages upon us. Most people can easily feel it. You feel it. Pluto's energy resides in our root chakra. Our root chakra is our foundation. When your root chakra is in balance, you feel confidence, control and the will to live. Otherwise, you experience anxiety, irrational fear and repetitive dark thought patterns. Pluto's [...]

2024-02-07T14:29:07+01:0014/11/23|Astrology, Blind Drawing, Palm Reading|Comments Off on Can trauma be read in the hands

Kan traumer aflæses i hænderne

Plutos energi raser over os. De fleste mennesker kan sagtens mærke det. Du mærker det. Plutos energi bor i vores rodchakra. Vores rodchakra er vores fundament. Når dit rodchakra er i balance, så mærker du tillid, styring og viljen til at leve. I modsat fald oplever du angst, irrationel frygt og gentagne mørke tankemønstre. Plutos energi er [...]

2024-01-28T08:26:02+01:0014/11/23|Astrologi, Blindtegning, Håndlæsning|Comments Off on Kan traumer aflæses i hænderne

Pluto can be healed

The 4 elements are placed in the palm of your hand. EARTH and WATER live in the lower part of your hand. In EARTH you plan and have your material values. In WATER you feel and have your emotional values. In the area under your fingers you have FIRE and AIR. In ILD you act. [...]

2024-02-07T13:45:54+01:0028/10/23|Astrology, Blind Drawing, Palm Reading|Comments Off on Pluto can be healed

Pluto kan heales

De 4 elementer er placeret i din håndflade. JORD og VAND bor i den nederste del af din hånd. I JORD planlægger du og har dine materielle værdier. I VAND føler du og har dine følelsesmæssige værdier. I området under dine fingre har du ILD og LUFT. I ILD handler du. I LUFT udtrykker du [...]

2024-02-07T14:26:20+01:0028/10/23|Astrologi, Blindtegning, Håndlæsning|Comments Off on Pluto kan heales

Energy understanding

Part of the energy work is based on an understanding of power struggles that manifest as dominance/manipulation/control that start in childhood, but also dysfunctional and entrenched family patterns and control dramas that continue into adulthood until we have dealt with what we come from. Planets are really good at understanding those patterns. The planets carry [...]

2023-08-19T21:30:46+02:0018/08/23|Healing, Palm Reading|Comments Off on Energy understanding

Energiforståelse

En del af energiarbejdet tager afsæt i forståelse af magtkampe, som viser sig som dominans/manipulation/kontrol, der starter i barndommen, men også dysfunktionelle og fastgroede familiemønstre og kontroldramaer, der fortsætter i voksenlivet, indtil vi har fået gjort op med det, som vi kommer fra. Planeter er rigtig gode til at forstå de mønstre. Planeterne bærer på [...]

2024-02-07T12:38:12+01:0018/08/23|Energiforståelse, Håndlæsning, Healing|Comments Off on Energiforståelse
Go to Top