Du er den vigtigste i dit liv. Du er udgangspunktet, når vi taler om, hvad der definerer en hændelse i dit liv og dermed også i dit horoskop samt dine hænder. Du er en afgørende faktor. Dit energifelt, din power, dit mind-set er udgangspunktet for det afsæt, der skal til at definere en hændelse. En hændelse der har et yderligere afsæt til de aspekter, der rammer dig. Et aspekt er en energioverførsel samt energipåvirkning fra en planet til dig. Et aspekt kan føles som en modstand, noget der hæmmer dig, noget der løfter dig eller som energi, der får dig til handling.

Dit mindset spiller en væsentlig rolle. Dit mindset som påvirker dit energifelt – som påvirker dine følelser. Hvordan er dit mindset? Er du pessimist eller optimist? Hvis du altid ser pessimistisk på tingene, så skal der ofte udefrakommende mirakler til for at ændre dit ståsted. At få dig til handling, at få dig til at se lysere på tingene – og dermed ændre energien, så tiltrækningen bliver, som du ønsker.

Jeg skelner mellem to yderpolen i energien, som du kan være i. Den kærlige eller den vrede. Og så er der al den energi, der ligger lige imellem. Jo flere uforløste traumer, jo mere vil du have en tendens til at være i den vrede energi. Det der kommer vredt ind, kommer ofte vredt ud.

Din frekvens styrer din tiltrækningskraft

Din tiltrækningskraft styres blandet andet af den frekvens, som du er på. Og derfor er det vigtigt at kigge indad, når du arbejder med dine frekvenser, fremfor at lade dig styre af det ydre. Det ydre regulerer sig selv, når du regulerer dig.

Planeterne vil påvirke dig på forskellig vis. Pluto i transit vil f.eks. sørge for, at du giver slip. Da Pluto bevæger sig langsomt, så vil din proces i at give slip også blive langsom. Pluto sørger for mulig transformation, men er du ikke i højfrekvent energi med Pluto kan du komme til at opleve Pluto som magtfuld, jaloux og kontrollerende. Mars i transit kan få dig til ”hurtig handling” helt afhængig af tid og placering. Mars er en langt hurtigere planet, og derfor vil hændelsen ske hurtigt, uden den store omtanke.

I energierne er der ikke blot nuet / hverdagen og generelle ønsker og behov. Der er også en større sammenhæng, som vi ikke altid ser, men som vi kraftigt mærker. Det kunne være en læring, et tema, en cyklus eller en socialarv, som kræver opmærksomhed før, der kan ske noget andet.

Vi er ofte ”offer for” disse læreringer/cyklusser. Det er her, vi får en følelse af, at vi venter på noget. Men hvis vi i disse perioder blot sætter os til at vente, så venter vi ofte forgæves, fordi vi ikke er gået ind i processen – men blot har fokuseret på målet. Vi har ikke fået løst vores tema eller forstået den gentagelse (cyklus), som vi har stået i.

Et horoskop – og dele af hænderne er gode værktøjer til at forstå disse cyklusser.

Livet kan leves på mange måder, men hvis vi vil opnå en oplevelse af, at vi kommer bedre og bedre i balance, så skal vi undervejs løse vores opgaver (udfordringer). Det er med til at løfte energien – og det er med til at få ”noget til at ske”. Samtidig skal vi huske, at der kan ikke ske noget, hvis det ikke er meningen. Og hvornår er det meningen. Vores sjæle har forskellige kald. Men hvis et kald blot er en uopnåelig drøm, så venter vi ofte. Heri ligger den store forskel.

En drøm kunne være at blive sangerinde. Men hvis vi blot drømmer om det og ikke træner og søger vejen derhen, så er det ikke et kald, og der vil ikke være en hændelse for bundet hermed.

Der er mange faktorer at tage hensyn til, når noget skal ændres. Uranus er verdensmester i at foretage disse ændringer. Det kan være udefrakommende ændringer, men også noget du selv sørger for.

Alt hænger sammen – hav altid tillid til Universet.

Du har brug for dig!

Læs mere på min blog
Følg med på Instagram eller Facebook
Ønsker du at arbejde intenst med dit energifelt, dit jeg, dine skygger, så anbefaler jeg coaching, healing eller deltagelse på ét af mine hold:
Astrologi & Hænder | Når du vil i balance | MKraft.dk