Hvad læser jeg i livslinjen?

Livslinjen er en af de andre store linjer, som du har i dine hænder. Linjen løber rundt om tommelfingerens bjerg. Og du kan se den på tegningen. Du har en både i højre samt venstre hånd. Der er forskel på læsningen i venstre og højre hånd. Din barndom og ungdom er i din venstre hånd. Venstre hånd kendetegner altså den familie, som du kommer fra. Uanset om du er donorbarn, adoptivbarn eller er opvokset hos dine biologiske forældre.

Det er også i livslinjen, at dine “opgør” viser sig. Du ser det, som de linjer, der løber fra eller igennem Livslinjen og ind i hånden. Linjerne gentager sig i livet. Så følelser du har haft i barndommen, kan godt vise sig i en voksenudgave. Det kunne være jalousi, vrede, ensomhed eller andre skyggesider. Derfor kan jeg godt finde på at læse venstre hånd, som nuet.

Øer på livslinjen er udfordrende, lærerige og sårbare perioder. Nogle hænder har mange øer – og sågar perioder med langvarige øer. Altså linjer hvor øerne udgør større områder. Om vi har øer eller ej på livslinjen afhænger af, hvad personen skal lære her i livet. Nogle sjæle har fået meget fraværende forældre, mens andre har fået meget nærværende forældre. En ø finder du ved, at linjen danner en cirkel (kan komme i forskellige former)

Kort livslinje:

Er du en af dem, der sidder med en kort livslinje – og har hørt et utal af gange, at en kort livslinje er lig med et kort liv. Det tror jeg så ikke på! En kort livslinje ser jeg hos mennesker, der ikke nødvendigvis henter deres livskraft via en familie, men lever mere på egen hånd.

Der kan være brud på en livslinje. Det betyder, at du laver et omskift i din måde at leve på. Det kunne fx være en skilsmisse. Det kan også være, at du bliver hjemmegående og vil bruge mere tid på familien – eller omvendt, at du pludselig prioriterer dit arbejde højere end din familie. Livslinjen forbindes altid med familiære ting.

Livslinjen spiller sammen med de tre andre store linjer (hjerte, hoved og skæbne-linjen) og udgør din måde at leve på. Jo mere livslinjen fylder ind mod midten af hånden, jo mere betydning har familien for dig. Det gælder både højre og venstre hånd. Og der kan sagtens være forskel. Du kan godt have en mindre livslinje i venstre end i højre. Det betyder, at din egen familien (den du stifter som voksen) har langt større betydning for dig, end den familie som du kommer fra. I princippet kunne det også være omvendt.

Når jeg læser en livslinje, så kigger jeg også på, om den “hænger sammen med” hovedlinjen. Gør den det, så betyder det, at vi søger tryghed i forskellige situationer. Nogle linjer hænger sammen et langt stykke ind i hånden, mens andre slet ikke hænger sammen. Jeg ser ofte hos børn, der har svært ved at frigøre sig fra mor/far, at de har linjer der hænger sammen et langt stykke ind i hånden.

HUSK – vi er forskellige mennesker og har brug for forskellige ting. Derfor er vores linjer i hænderne også forskellige og udtrykker sig forskelligt.