En blindtegning er omridset af din hånd, som du tegner uden at kigge på papiret. Du slipper altså din kontrol og bevæger dig ind i dit energifelt. Din tegning viser, hvordan dit energifelt ser ud her og nu. Din blindtegning viser altså, hvordan du har det. Dit energifelt ændrer sig hele tiden. Det er påvirket af din fortid, dine tanker, handlinger og de ydre energipåvirkninger.

Der er rigtig meget energiarbejde i en blindtegning! Jeg aflæser energien via de 4 elementer, men også polariteter og dynamikker. Præcis som en astrolog ville gøre ved et horoskop. Der er energiaflæsning i alle fingrene.

Jeg aflæser hvor meget action du har. Om du har ro, og hvordan du håndterer dine følelser. Tegning viser også, hvordan du går ud til verden. I virkeligheden er det ret simpelt og ret logisk. I næsten alle blindtegninger er der et klart budskab. Det kan være en finger, der skiller sig ud. Men det kan også være en ophobning af energi. En tegning kan hurtigt fortælle, hvor meget energi du har til det ståsted, som du er i lige nu. Læs evt. mit skriv om Mars. Mars er tommelfingeren i din blindtegning. På blindtegning nummer 3 i venstre kolonne kan du se, at tommelfingeren er helt flad. Den har ingen energi overhovedet. Det betyder, at det er svært at gå ud til noget. Kroppen er samtidig påvirket og er lettere modtagelig for sygdom.

Energifordelingen i en blindtegning

Hver finger har sit område. Og giver en klar indikation af, hvilken type af energi, som du arbejder ud fra. Hver finger er opdelt i 3 energiområder. Præcis som dine hænder. Dine levende fingre har også hver finger opdelt i 3 led. Det øverste led er dine tanker. Den midterste er din handlinger, og det nederste led er din base. Men det er blot hovedoverskrifterne på leddene. Leddene indeholder også styrker og skygger.

Hvis du har tegnet en blindtegning, så kig på din lillefinger. Lillefingeren hedder også Merkur. Merkur er vores kommunikationsplanet. Lillefingeren taler. Den udtrykker alt det, som du har i dig. Hvis den altså på tegningen er i balance. Og hvordan aflæser jeg så det? Det gør jeg ved at opdele fingeren i de 3 led. Det nederste led skal have et godt fundament for at være i balance. Ofte er det øverste stort i forhold til det nederste led. Det kan være fordi, vi har flere tanker, end vi har udtrykte ord. Det skaber en ophobning af energi.

Kan en blindtegning ændre sig?

Ja, en blindtegning kan ændre sig, men kun hvis dit energifelt ændrer sig. Og det gør det jo i princippet mere eller mindre konstant. Så hvis du tegner en tegning i dag, så vil den helt klart se anderledes ud om 3 måneder. Især hvis du har det mærkbart anderledes. I dette år 2021 vil der helt sikkert komme mange anderledes blindtegninger, som der gjorde i 2020. I 2020 var der mange tegninger med Mars og 3. led (det nederste led i fingeren), som gjorde en markant forskel.

Lær om blindtegning via et spørgsmål

Helt enkelt og nemt er det også, hvis du skal have svar på et spørgsmål. Det kunne være. Hvordan forholder jeg mig til et evt. jobskifte? Du tænker sætningen og begynder herefter at tegne din tegning. Ud fra den blindtegning, som kommer – aflæser jeg, hvad du skal være opmærksom på, hvordan du kommer i mål, men også hvad der kan blive din hindring. Det kan være en hjælp til at få øje på nye vinkler i et givent øjeblik.

Prøv at lave en blindtegning. Kig på, hvordan ser fingrene ud? Del hver finger ind i 3 led (lige store). Hvor meget fylder dit 1. led? Er det stort? Hvis ja, så har du meget energi = tanker i dit hoved. Har du et stabilt 3. led eller vakler det? Hvis dit 3. led er tyndt og dermed vakler, så mangler du energi til at stå fast med. Dit 3. led (basen) kræver beslutsomhed og udholdenhed. Hvis dit 3. led mangler energi, så kig på, om du skal være mere beslutsom.

Læs mere på denne blog
Følg med på Instagram eller Facebook
Ønsker du at arbejde intenst med traumer & krop, så anbefaler jeg en Chiron Reading:
Astrologi & Hænder | Når du vil i balance | MKraft.dk